Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování štukových barokních hlavic - Piaristický kostel Nalezení sv. kříže

Realizace: 2012
Investor: město Litomyšl
Materiál: vápenný štuk
Podíl na akci: vedení a realizace restaurování ve spolupráci s dalšími restaurátory (BcA Jiří Kudrna, BcA Petr Vojáček, BcA Petr Koudelka)
Rozsah akce: komplexní restaurování včetně restaurátorského průzkumu