Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Výběr restaurátorských realizací

Alabastrové sošky

Restaurování alabastrové sošky ze zámku v Lysicích

2021
Restaurování kapličky se sochou sv. Metoděje

Restaurování kapličky se sochou sv. Metoděje v opěrné zdi zámeckých zahrad v Litomyšli

2020
Restaurování gotického náhrobku

Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v Klodzku v Polsku

2017 - 2018
Restaurování sochy sv. Františka Serafínského

Restaurování sochy sv. Františka Serafínského z Karlova mostu v Praze

2016 - 2017

Restaurování - přehled realizací

 • Restaurování sochy Bruncvíka na Karlově mostě (dokončení)
 • Restaurování sochy Stanislava Suchardy ze sbírek Muzea Hradec Králové
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Brněnské ulici v Hradci Králové
 • Restaurování kříže v Hradci Králové
 • Restaurování sochy Bruncvíka na Karlově mostě
 • Restaurování kašny v ohradní zdi kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi
 • Restaurování kamenných prvků ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
 • Restaurování alabastrové sochy ze zámku v Lysicích
 • Restaurování kašny v ohradní zdi kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (probíhá)
 • Restaurování sousoší sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého v Malešově
 • Restaurování kapličky sv. Metoděje v rohu ohradní zdi litomyšlského zámku
 • Restaurování sádrových soch od Karla Kotrby pro Galerii středočeského kraje
 • Rekonzervační zásah na gotické kamenné kašně v Kutné Hoře
 • Restaurování polychromované busty Františka Dubského ze zámku v Lysicích
 • Restaurování sochy sv Jana Nepomuckého v Uhlířských Janovicích
 • Restaurování sochy sv. Barbory v Malešově
 • Restaurování sochy Sv. Františka Serafínského na Karlově mostě
 • Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku (spolupráce s FR UPa)
 • Restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa v Ronově nad Doubravou
 • Restaurování morového sloupu v Kutné Hoře (spolupráce s FR UPa)
 • Restaurování morového sloupu v Kutné Hoře (spolupráce s FR UPa)
 • Restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa v Malešově
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci (spolupráce s FR UPa)
 • Restaurování vzorového pole morového sloupu v Kutné Hoře (spolupráce s FR UPa)
 • Restaurování sochy Jana Nepomuckého ze sbírek ČMS
 • Restaurování sochy sv. Barbory ze sbírek ČMS
 • Restaurování Kamenných sochařských prvků osazené ve zdi terasy pod vlašským dvorem v Kutné Hoře
 • Restaurování fragmentů barokní sochy sv. Jana Nepomuckého ze sbírek ČMS
 • Restaurování sádrové plastiky „Sbratření Čechů a Slováků“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Horušicích
 • Restaurování sádrové plastiky „Satyr“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování sádrové plastiky „Rozum a Srdce“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování polychromovaného štukového reliéfu ukřižování
 • Restaurování sádrového sousoší „Sever a Jih“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování sádrové plastiky „ Jan Hus“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování hliněné plastiky „ Válečná utrpení“
 • Restaurování sádrového reliéfu „ Dokonční“ od Ladislava Šalouna
 • Restaurování Sádrového odlitku „Martnotratný syn“ od M.B.Brauna
 • Restaurování sochy sv. Anny z Anenského náměstí v Kutné Hoře
 • Restaurování Barokních štukových hlavic v kostele Nalezení sv. kříže v Litomyšli
 • Restaurování polychromované sochy Madony s anděly z kapličky ve Vocelově ul. v Kutné Hoře
 • IX. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Konzervace originálů gotických andělů ze sbírek ČMS
 • Restaurování kamenné schodiště při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
 • Restaurování barokního erbu ve zdi Vlašského dvora (NKP) v Kutné Hoře
 • Restaurování pomníku Františka Josefa I. v Kutné Hoře
 • Restaurování gotické Kamenné Kašny v Kutné Hoře (spolupráce s FR UPa)
 • VIII. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Konzervace kamenných prvků a vybudování lapidária ve sklepení kamenného domu v Kutné Hoře
 • Restaurování polychromované sádrové plastiky havíře ze sbírek ČMS
 • Restaurování morového sloupu v Šumperku
 • VII. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Průzkum omítek, kamenné dlažby a umělých mramorů interiéru piaristického kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
 • Restaurování Kamenných prvků na schodišti a v chodbě na Vlašském Dvoře (NKP)
 • Restaurování sousoší sv. Anny z Přítoky
 • Restaurování sochy sv. Bernarda u Kutné Hory
 • Restaurování polychromované plastiky sv. Jana Nepomuckého ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
 • VI. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Restaurování kamenných architektonických prvků fasády zámkuv Brandýse nad Labem (vedení prací)
 • Restaurování kamenných prvků fasády Podlipanského muzea
 • Konzervace originálu a provedení rekonstrukce gotického chrliče z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (UNESCO)
 • Restaurování sochy barokního kamenného kříže v Postřelmově
 • Konzervace reliéfu J. Vrchlického ve skále v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
 • V. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Restaurování vnějšího pláště presbyteria kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
 • Restaurování památníku obětem války ve Sloupnici
 • Restaurování sochy Judy Tadeáše v areálu chrámu sv, Barbory v Kutné Hoře
 • Restaurování sochy madony s dítětem na nám. Národního odboje v Kutné Hoře (UNESCO)
 • Restaurování sochy Jana Nepomuckého v Postřelmově
 • Restaurování sousoší sv. Trojice z Gabčíkova
 • IV. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Konzervace sochy Jana Nepomuckého v Hutích – Kutná Hora
 • Restaurování Božích muk v Přívratě u Litomyšle
 • Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Zbraslavicích
 • III. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Restaurování kamenného portálu kostela sv. Václava v Nové Vsi u Kolína
 • Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého z galerie sousoší před Jezuitskou Kolejí v Kutné Hoře (UNESCO)
 • Restaurování sochy sv. Václava v na Václavském náměstí v Kutné Hoře (UNESCO)
 • Restaurování sochy Jiřího Wolkera v Prostějově
 • II. etapa restaurátorských prací na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Památková obnova novorenesanční fasády domu ve Vysokém mýtě
 • Restaurování renesanční hrobky Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově
 • Restaurování sochy sv. Václava v Litomyšli