úvod

Vítejte na stránkách Jakuba Ďoubala

Restaurování jsem studoval na Fakultě restaurování UPCE v Litomyšli a později na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jsem držitelem licence MKČR na restaurování polychromovaných i nepolychromovaných uměleckých děl v kameni, štuku a sádře. V roce 2011 jsem V Římě absolvoval kurz pro profesionály v oboru restaurování kamene Stone Conservaion - SC11 pořádaný organizacemi IICCROM (international Centre for The Study of Preservation an Restoration of Cultural Property) a The Getty Conservation Institute pod záštitou UNESCO. V roce 2013 jsem na Fakultě stavební ČVUT obhájil dizertační práci na téma "Technologie laserového čištění pískovcových památek" a získal titul Ph.D.

K dnešnímu dni jsem realizoval několik desítek restaurátorských akcí v Čechách i v zahraničí. V současné době působím jako vedoucí ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Kromě vlastního restaurování zajišťuji pro města, obce a soukromé osoby poradenskou činnost v oblasti péče o památky, restaurátorské průzkumy a odborné transfery sochařských uměleckých děl.

Jsem spoluzakladatelem a aktivním členem spolku Arte-fakt sdružení pro ochranu památek.

na těchto stránkách naleznete informace o realizovaných restaurátorských akcích, sochařských sympoziích a další odborné činnosti.
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one