Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Úvod

Restaurování jsem studoval na Fakultě restaurování UPCE v Litomyšli a později na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jsem držitelem licence MKČR na restaurování polychromovaných i nepolychromovaných uměleckých děl v kameni, štuku a sádře. V roce 2011 jsem v Římě absolvoval kurz pro profesionály v oboru restaurování kamene Stone Conservaion – SC11 pořádaný organizacemi IICCROM (international Centre for The Study of Preservation an Restoration of Cultural Property) a The Getty Conservation Institute pod záštitou UNESCO. V roce 2013 jsem na Fakultě stavební ČVUT obhájil dizertační práci na téma „Technologie laserového čištění pískovcových památek“ a získal titul Ph.D. V roce 2019 jsem byl habilitován na Akademii výtvarných umění v Praze a získal titul docent.

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

K dnešnímu dni jsem realizoval několik desítek restaurátorských akcí v Čechách i v zahraničí. V současné době působím jako vedoucí ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Kromě vlastního restaurování zajišťuji pro města, obce a soukromé osoby poradenskou činnost v oblasti péče o památky, restaurátorské průzkumy a odborné transfery sochařských uměleckých děl.

Na těchto stránkách naleznete informace o realizovaných restaurátorských akcích, publikační činnosti, sochařské tvorbě a další odborné činnosti.