úvod

Vítejte na stránkách Jakuba Ďoubala

Restaurování jsem studoval na Fakultě restaurování UPCE v Litomyšli a později na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jsem držitelem licence MKČR na restaurování polychromovaných i nepolychromovaných uměleckých děl v kameni, štuku a sádře. V roce 2011 jsem V Římě absolvoval kurz pro profesionály v oboru restaurování kamene Stone Conservaion - SC11 pořádaný organizacemi IICCROM (international Centre for The Study of Preservation an Restoration of Cultural Property) a The Getty Conservation Institute pod záštitou UNESCO. V roce 2013 jsem na Fakultě stavební ČVUT obhájil dizertační práci na téma "Technologie laserového čištění pískovcových památek" a získal titul Ph.D. V roce 2019 jsem byl habilitován na Akademii výtvarných umění v Praze a získal titul docent.

K dnešnímu dni jsem realizoval několik desítek restaurátorských akcí v Čechách i v zahraničí. V současné době působím jako vedoucí ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

Kromě vlastního restaurování zajišťuji pro města, obce a soukromé osoby poradenskou činnost v oblasti péče o památky, restaurátorské průzkumy a odborné transfery sochařských uměleckých děl.

Jsem spoluzakladatelem a aktivním členem spolku Arte-fakt sdružení pro ochranu památek.

na těchto stránkách naleznete informace o realizovaných restaurátorských akcích, sochařských sympoziích a další odborné činnosti.
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one