Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování gotické Kamenné kašny v Kutné Hoře

Realizace: 2011
Investor: město Kutná Hora:
Materiál: kutnohorský vápenec, hořický pískovec
Podíl na akci: vedení a realizace restaurování ve spolupráci se studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
Rozsah akce: komplexní restaurování objektu včetně restaurátorského průzkumu