Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování morového sloupu v Šumperku

Realizace: 2010
Investor: město Šumperk
Materiál: maletínský pískovec
Podíl na akci: vedení a realizace restaurování, spolupráce s MgA. Josefem Červinkou
Rozsah akce: komplexní restaurování včetně průzkumu