Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Realizace: 2009
Investor: Vlastivědné muzeum v České Lípě
Materiál: středně zrnný pískovec, olejová polychromie
Podíl na akci: kompletní realizace restaurování
Rozsah akce: komplexní restaurování skulptury (zejména polychromie) včetně průzkumu