Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování sochy sv. Bernarda u cesty Kutná Hora - Hořany

Realizace: 2009
Investor: město Kutná Hora:
Materiál: kutnohorský vápenec, žehrovický pískovec/arkóza
Podíl na akci: kompletní realizace restaurování
Rozsah akce: komplexní restaurování včetně restaurátorského průzkumu