Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování sousoší sv. Trojice z Gabčíkova

Realizace: 2007
Investor: římsko-katolická farnost Gabčíkovo
Materiál: křídový jemnozrnný vápenec
Podíl na akci: restaurování v rámci diplomové práce na VŠVÚ (vedoucí Doc. J. Kuba)
Rozsah akce: komplexní restaurování sousoší včetně restaurátorského průzkumu