Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

Realizace: 2006
Investor: město Kutná Hora
Materiál: kutnohorský vápenec
Podíl na akci: vedení a realizace restaurování
Rozsah akce: komplexní restaurování sousoší včetně restaurátorského průzkumu