Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování kapličky se sochou sv. Metoděje v opěrné zdi zámeckých zahrad v Litomyšli

Realizace: 2020
Investor: NPÚ
Materiál: miletínský pískovec
Podíl na akci: vedení restaurátorských prací (spolupráce s Petrou Zítkovou a Petrem Rejmanem)
Rozsah akce: restaurátorský průzkum a komplexní restaurování