Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování sochy sv. Františka Serafínského z Karlova mostu v Praze

Realizace: 2016 – 17
Investor: Galerie hlavního města Praha
Materiál: jemnozrnný pískovec mšenského typu
Podíl na akci: vedení prací a restaurování (spolupráce s Romanem Kolářem)
Rozsah akce: restaurátorský průzkum a komplexní restaurování