Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v Klodzku v Polsku

Realizace: 2017-18
Investor: Římskokatolická farnost Klodzko, Polsko
Materiál: opuka a mramor
Podíl na akci: vedení prací a restaurování sochy (spolupráce s Petrou Zítkovou)
Rozsah akce: restaurátorský průzkum a konzervační zákrok