Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce v Praze

Realizace: 2015-16
Investor: Galerie Hlavního města Prahy
Materiál: mšenský pískovec, žehrovická arkóza
Podíl na akci: vedení a kompletní restaurování centrální sochy
Rozsah akce: restaurátorský průzkum a komplexní restaurování sousoší