Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování polychromovaného štukového reliéfu Ukřižování

Realizace: 2013
Investor: obec Bludov
Materiál: sádrový štuk, olejová polychromie
Podíl na akci: kompletní realizace restaurování
Rozsah akce: komplexní restaurování včetně restaurátorského průzkumu