Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Restaurování sousoší Panny Marie s anděly z kaple ve Vocelově ulici

Realizace: 2012
Investor: město Kutná Hora
Materiál: kámen, olejová polychromie
Podíl na akci: vedení a realizace restaurování ve spolupráci se studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (MgA. Martin Kulhánek, MgA. Lukáš Hrinda)
Rozsah akce: komplexní restaurování sousoší včetně restaurátorského průzkumu