Restaurování uměleckých děl

Doc. Jakub Ďoubal, Ph.D

Výběr restaurátorských realizací

Alabastrové sošky

Restaurování alabastrové sošky ze zámku v Lysicích

2021
Restaurování kapličky se sochou sv. Metoděje

Restaurování kapličky se sochou sv. Metoděje v opěrné zdi zámeckých zahrad v Litomyšli

2020
Restaurování gotického náhrobku

Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v Klodzku v Polsku

2017 - 2018
Restaurování sochy sv. Františka Serafínského

Restaurování sochy sv. Františka Serafínského z Karlova mostu v Praze

2016 - 2017
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Pohořelce v Praze

2015 - 2016
Ukřižování

Restaurování polychrom. štukového reliéfu Ukřižování

2013
2

Restaurování sousoší Panny Marie s anděly z kaple ve Vocelově ulici

2012
2

Restaurování štukových barokních hlavic - Piaristický kostel Nalezení sv. kříže

2012
2

Restaurování gotické Kamenné kašny v Kutné Hoře

2011
Restaurování morového sloupu v Šumperku

Restaurování morového sloupu v Šumperku

2010
3

Restaurování polychrom. sochy sv. Jana Nepomuckého v České Lípě

2009
1uvod

Restaurování sochy sv. Bernarda u cesty Kutná Hora - Hořany

2009
2

Restaurování sousoší sv. Trojice z Gabčíkova

2007
1

Restaurování sousoší sv. Václava před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

2006
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře

2006
Restaurování renesanční hrobky Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově

Restaurování renesanční hrobky Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově

2004