Objekt: Barokní znak Kutné Hory

Materiál: Kutnohorský vápnitý pískovec

Realizace: 2011

Zadavatel: Město Kutná Hora

Investor: Město Kutná Hora
Jedná se o znak Kutné Hory z období vlády Ferdinanda III. Tento erb byl původně součástí bohaté výzdoby portálu bočního vchodu do chrámu svaté Barbory. Tento barokní portál byl rozebrán při Mockerově rekonstrukci chrámu na konci 19. století. Pravděpodobně v této době byl vsazen do zdi terasy pod Vlašským dvorem
celkový pohled
celkový pohled
DSC03990.JPG
DSC03991.JPG
původní umístění na chrámu
původní umístění na chrámu
průběh prací
průběh prací
průběh prací
průběh prací
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one