vybudování lapidária sbírek ČMS

Na základě objednávky Českého muzea stříbra mělo vzniknou laidárium v unikátních prostorách sklepu Kamenného domu v Kutné Hoře. Vzhledem k charakteru prostoru a přístupu po strmých schodech se jednalo o extrémě náročný úkol, neboť vystavované objekty vážili od 100 kg do 2 tun. Při práci nebylo možné využít žádnou těžkou techniku, takže celá adjustace sochařských prvků byla prováděna s využitím elementárních metod práce s těžkými objekty (páky, kladky, hevery).
průběh prací
průběh prací
průběh prací
průběh prací
stav po dokončení
stav po dokončení
stav po dokončeníí
stav po dokončeníí
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one