sv. Jan Nepomucký z Pohořelce

Objekt: Sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce

Materiál: Mšenský pískovec

Realizace: 2016

Zadavatel: Galerie hlavního města Prahy

Investor: Galerie hlavního města Prahy
Socha po transportu
Socha po transportu
Detail poškození plintu
Detail poškození plintu
Sádrovcové krusty
Sádrovcové krusty
Detail poškození
Detail poškození
Rozebírání plintu
Rozebírání plintu
Konsolidace fragmentů
Konsolidace fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Čištění párou
Čištění párou
čištění pomocí laseru
čištění pomocí laseru
čištění pomocí laseru - detail
čištění pomocí laseru - detail
Injektáž trhlin
Injektáž trhlin
Průběh tmelení
Průběh tmelení
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Sousoší před restaurováním
Sousoší před restaurováním
Sousoší po restaurování
Sousoší po restaurování
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one