sv. Jan Nepomucký z Pohořelce

Objekt: Sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce

Materiál: Mšenský pískovec

Realizace: 2016

Zadavatel: Galerie hlavního města Prahy

Investor: Galerie hlavního města Prahy
Socha po transportu
Socha po transportu
Detail poškození plintu
Detail poškození plintu
Sádrovcové krusty
Sádrovcové krusty
Detail poškození
Detail poškození
Rozebírání plintu
Rozebírání plintu
Konsolidace fragmentů
Konsolidace fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Čištění párou
Čištění párou
čištění pomocí laseru
čištění pomocí laseru
čištění pomocí laseru - detail
čištění pomocí laseru - detail
Injektáž trhlin
Injektáž trhlin
Průběh tmelení
Průběh tmelení
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Sousoší před restaurováním
Sousoší před restaurováním
Sousoší po restaurování
Sousoší po restaurování
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one