štukové hlavice - Piaristický kostel v Litomyšli

Objekt: Barokní interiér chrámu nalezení sv. Kříže v Litomyšli - monumentální štukové hlavice

Realizace: 2012

Zadavatel: Hochtief

Investor: Město Litomyšl

Spoupráce: Jiří Kudrna, Jan Tomíček, Petr Koudelka, Petr Vojáček a Daniel Hvězda

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže nechal postavit hrabě František Václav z Trautmannsdorfu na místě původního malého kostela. Stavba začala v roce 1714 podle projektu barokního architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Po jeho smrti v roce 1720 dokončoval stavbu kostela František Maxmilián Kaňka, který jen upravil vzhled fasád a byl zřejmě autorem interiérů.
Restaurování se týkalo 34 mohutgných štukových hlavic, které se nacházeli v dezolátním stavu. Při restaurování bylo třeby sejmout zaslepující vrstvy přetěrů, zajistit hmotu rozpadajícího se štukového jádra, propojit jednotlivé oddělující se vrstvy a doplnit chybějící modelaci, což v několika případech znamenalo rekonsruovat více jak polovinu hlavice.
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurování
stav před restaurování
průběh prací
průběh prací
průběh prací
průběh prací
po dokončení
po dokončení
po dokončení
po dokončení
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one