štukové hlavice - Piaristický kostel v Litomyšli

Objekt: Barokní interiér chrámu nalezení sv. Kříže v Litomyšli - monumentální štukové hlavice

Realizace: 2012

Zadavatel: Hochtief

Investor: Město Litomyšl

Spoupráce: Jiří Kudrna, Jan Tomíček, Petr Koudelka, Petr Vojáček a Daniel Hvězda

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže nechal postavit hrabě František Václav z Trautmannsdorfu na místě původního malého kostela. Stavba začala v roce 1714 podle projektu barokního architekta Giovanni Battisty Alliprandiho. Po jeho smrti v roce 1720 dokončoval stavbu kostela František Maxmilián Kaňka, který jen upravil vzhled fasád a byl zřejmě autorem interiérů.
Restaurování se týkalo 34 mohutgných štukových hlavic, které se nacházeli v dezolátním stavu. Při restaurování bylo třeby sejmout zaslepující vrstvy přetěrů, zajistit hmotu rozpadajícího se štukového jádra, propojit jednotlivé oddělující se vrstvy a doplnit chybějící modelaci, což v několika případech znamenalo rekonsruovat více jak polovinu hlavice.
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurováním
stav před restaurování
stav před restaurování
průběh prací
průběh prací
průběh prací
průběh prací
po dokončení
po dokončení
po dokončení
po dokončení
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one