sádrové odlitky - L. Šaloun

Objekt: soubor odlitků od sochaře Ladislava Šalouna

Materiál: patinovaná sádra

Realizace: 2013

Zadavatel: Galerie středočeského kraje

Investor: Galerie středočeského kraje s podporou MKČR
Sever a Jih

Sever a Jih

před restaurováním
Sever a Jih

Sever a Jih

před restaurováním
Sever a Jih

Sever a Jih

po restaurování
Sever a Jih

Sever a Jih

po restaurování
Jan Hus

Jan Hus

před restaurováním
Jan Hus

Jan Hus

po restaurování
Dokončení

Dokončení

před restaurováním
Dokončení

Dokončení

po restaurování
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

před restaurováním
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

před restaurovánim
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

orůběh prací
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

po restaurování
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one