sádrové odlitky - L. Šaloun

Objekt: soubor odlitků od sochaře Ladislava Šalouna

Materiál: patinovaná sádra

Realizace: 2013

Zadavatel: Galerie středočeského kraje

Investor: Galerie středočeského kraje s podporou MKČR
Sever a Jih

Sever a Jih

před restaurováním
Sever a Jih

Sever a Jih

před restaurováním
Sever a Jih

Sever a Jih

po restaurování
Sever a Jih

Sever a Jih

po restaurování
Jan Hus

Jan Hus

před restaurováním
Jan Hus

Jan Hus

po restaurování
Dokončení

Dokončení

před restaurováním
Dokončení

Dokončení

po restaurování
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

před restaurováním
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

před restaurovánim
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

orůběh prací
Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus

po restaurování
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one