Rekostrukce pozdně gotického chrliče pro Chrám sv.Barbory v Kutné Hoře
Jednou z významných akcí v rámci restaurování vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (památka UNESCO) je výměna kamenného chrliče nad bočním vchodem do katedrály. Chrlič zobrazuje dva anděly nesoucí znak horníků. Spolu se sochou svaté Barbory, ochranitelky horníků a reliéfem zobrazujícím průřez dolem, tvoří tento chrlič důležitou kompozici odkazující na význam Chrámu pro hornické město. Chrlič vznikl na přelomu 15. a 16. století a je to poslední z původních gotických chrličů, který na chrámu zbyl. Většina ostantí sochařské výzdoby včetně všech ostatních chrličů byla pro velmi špatný stav nahrazena kopiemi při rozsáhlé rekonstukci v 19. století. Tento poslední chrlič se již při opravě v 19. století nacházel v dezolátním stavu, ale jak se dočteme v dobových dokumentech byl přes svůj stav z finančích důvodů ponechán na místě. Po více než sto letech degradace materiálu postoupila natolik, že nebylo nadále možné originál ponechat na původním místě. Pomocí speciální techniky a ochranné konstrukce byl proto vyjmut ze zdiva a převezen do ateliéru Zde byla na originál zhotovena forma do které byl vyhotoven sádrový odlitek. Na základě archivních fotografií, dochovaného torza a sochařských děl pocházejících ze stejné doby a dílny jako původní chrlič, provedl restaurátor na odlitku sochařskou rekonstrukci. Podle tohoto modelu byl chrlič vysekán do vápence. Nový chrlič byb vsazen na původní místo ve zdivu.
originál

originál

originál

originál

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

rekonstrukce

po osazení

po osazení

Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one