Objekt:Barokní polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z Muzea Č. Lípa

Materiál: střednězrnný pískovec - olejová povrchová úprava

Realizace: 2009

Zadavatel: Muzeum Česká Lípa

Investor: Jakub Ďoubal (restaurování jsem prováděl na vlastní náklady)

Při restaurování byla odstraněna nekvalitní nepůvodní přemalba. Pod
touto přemalbou byla odkryta původní barokní polychromie dochovaná v
dobrém stavu. Poškozené části sochy byly doplněny a retušovány.
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
průběh snímání
průběh snímání
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one