Objekt:Barokní polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z Muzea Č. Lípa

Materiál: střednězrnný pískovec - olejová povrchová úprava

Realizace: 2009

Zadavatel: Muzeum Česká Lípa

Investor: Jakub Ďoubal (restaurování jsem prováděl na vlastní náklady)

Při restaurování byla odstraněna nekvalitní nepůvodní přemalba. Pod
touto přemalbou byla odkryta původní barokní polychromie dochovaná v
dobrém stavu. Poškozené části sochy byly doplněny a retušovány.
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
před zásahem
průběh snímání
průběh snímání
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
po restaurování
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one