gotický náhrobek Arnošta z Pardubic

Objekt: gotický náhrobek Arnošta z Pardubic v polském Kladzku

Materiál: opuka/mramor

Realizace: 2016-17

Zadavatel: Fakulta restaurování Univerzita Pardubice

Investor: Maršálkovský úřad Kladzka, Pardubický kraj, Univerzita Pardubice

Spolupráce: MgA. Petra Zítková, studenti a zaměstnanci FR UPa
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Základní očištění fragmentů
Základní očištění fragmentů
Dočištění laserem
Dočištění laserem
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Tmelení prasklin pod líc
Tmelení prasklin pod líc
Barevné retuše
Barevné retuše
Figurální část po konzervování
Figurální část po konzervování
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Sestavení desky v původním tvaru
Sestavení desky v původním tvaru
Sestavení tumby v původním rozměru
Sestavení tumby v původním rozměru
Doplnění chybějících částí neutrálním doplňkem
Doplnění chybějících částí neutrálním doplňkem
Tmelení prasklin
Tmelení prasklin
Osazení figurální části náhrobku
Osazení figurální části náhrobku
Lepení nalezených fragmentů
Lepení nalezených fragmentů
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one