gotický náhrobek Arnošta z Pardubic

Objekt: gotický náhrobek Arnošta z Pardubic v polském Kladzku

Materiál: opuka/mramor

Realizace: 2016-17

Zadavatel: Fakulta restaurování Univerzita Pardubice

Investor: Maršálkovský úřad Kladzka, Pardubický kraj, Univerzita Pardubice

Spolupráce: MgA. Petra Zítková, studenti a zaměstnanci FR UPa
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Stav před restaurováním
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Demontáž figurální části
Základní očištění fragmentů
Základní očištění fragmentů
Dočištění laserem
Dočištění laserem
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Lepení fragmentů
Tmelení prasklin pod líc
Tmelení prasklin pod líc
Barevné retuše
Barevné retuše
Figurální část po konzervování
Figurální část po konzervování
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Demontáž tumby
Sestavení desky v původním tvaru
Sestavení desky v původním tvaru
Sestavení tumby v původním rozměru
Sestavení tumby v původním rozměru
Doplnění chybějících částí neutrálním doplňkem
Doplnění chybějících částí neutrálním doplňkem
Tmelení prasklin
Tmelení prasklin
Osazení figurální části náhrobku
Osazení figurální části náhrobku
Lepení nalezených fragmentů
Lepení nalezených fragmentů
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Kniha Sádrové odlitky je první obsáhlejší publikací, která se snaží komplexně řešitproblematiku děl ze sádry a péče o ně. Sádra patří k nejdůležitějším materiálůmsochařské tvorby a ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská sochařská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je základem pro uchování těchto děl. Cílem publikace bylo shromáždit k tématu sádrových odlitků dostupné poznatky z publikované literatury a doplnit je o nová zjištění získaná dlouholetou praktickou zkušeností autorů i vyhodnocením laboratorních testů.
Kniha je členěna do několika tematických okruhů. Na úvodní kapitoly zabývající se rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách, ale také o možnostech poznání aktuálního stavu sádrového odlitku – restaurátorském průzkumu.
Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování zaměřená zejména na základní okruhy jako je čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen glosář poškození a historické postupy při zhotovování různých povrchových úprav.
90CDE5B6-3F82-43F0-AB54-E356BDE2EB0F.jpeg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one