CHRÁM SV. BARBORY V KUTNÉ HOŘE

Objekt: Spolupráce na I.-V. etapě
restaurování opěrného systému
Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
Restaurování sochařské výzdoby

Materiál: hořický pískovec,
kutnohorský vápenec

Realizace: 2003-2009

Zadavatel: Gema Art Group a.s.

Investor: Církev římskokatolická
Arciděkanský úřad v Kutné Hoře


Při obnově chrámu sv. Barbory jsem se zůčastnil všech etap restaurování vnějšího pláště. Od druhé etapy jsem zajišťoval kromě části retaurování architektonických prvků i restaurování všech sochařských prvků na chrámu.
Kniha Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje poznatky získané v průběhu restaurátorské a pedagogické činnosti Jakuba Ďoubala, který měl vzácnou příležitost podílet se na obnově řady významných památkových objektů v Kutné Hoře a okolí a také účastnit se výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik. Publikace je rozdělená do dvou částí. První si klade za cíl zprostředkovat vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část je věnovaná restaurátorským akcím, kde autor zachycuje poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek (Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další). Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech.
IMG_3012zmenseno.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one